Intrebarea zilei pentru Adrian Botan
Urmati linkul (h t t p : / / w w w . i m a g o o . r o / i n t r e b a r e /) pentru a citi intrebarea adresata de redactia IMAGOO domnului Adrian Botan, director de creatie la McCann Erikson Romania.