“Angajam gravide – oferim avorturi in conditii legale”

Agentia de Monitorizare a Presei - Academia Catavencu in parteneriat cu Mccann Erickson si finantat de Fundatia pentru o Societate Deschisa au lansat o campanie de constientientizare a victimelor ce sufera in urma discriminariilor de orice fel.

 

Discriminarea este un fenomen cu care populatia majoritara poate trai confortabil daca societatea nu isi genereaza mecanisme de protectie pentru grupurile expuse discriminarii.

 

In Romania, dupa 1989, initiativele dezvoltarii unor programe pentru atenuarea acestui fenomen au fost asumate preponderent de societatea civila (cu exceptia minoritatilor etnice, care si-au dezvoltat reprezentare parlamentara). Incepand cu anul 2001 Guvernul si-a asumat explicit problema combaterii discriminarii ; in consecinta a creat o institutie - Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Experienta unor institutii similare, nascute de-a lungul ultimilor 15 ani, a demonstrat ca pentru implementarea unor programe reforma institutionala este o conditie necesara dar nu si suficienta. De aici preocuparea organizatiei noastre pentru eficienta mecanismelor de combatere a discriminarii. Proiectul AMPAC si-a propus sa evalueze impactul activitatii CNCD asupra fenomenului discriminarii, cu intentia de a identifica situatiile in care societatea civila poate interveni ca multiplicator al eforturilor institutiei guvernamentale. Concret ne-am propus sa monitorizam activitatea Consiliului – masura in care este solicitat de persoane sau organizatii care au infruntat cazuri de discriminare, tipologia sesizarilor si reactia institutiei; ne-am propus sa asistam CNCD in ceea ce priveste vizibilizarea sa.

 

Informatiile privind activitatea Consiliului au fost obtinute prin amabilitatea legii 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public. Datele au fost evaluate de un grup cinci specialisti din sfera organizatiilor neguvernamentale cu scopul de a investiga eficienta activitatilor CNCD-ului la nivelul grupurilor defavorizate pe care le reprezinta: femei, persoane cu dizabilitati, romi, persoane discriminate din cauza orientarii sexuale.

 

Mai mult, prin acest proiect am incercat si sa consolidam impactul campaniilor media impotriva discriminarii, pe care AMP le-a initiat cu spotul „acordeonul”: a fost realizat un nou spot TV, unul radio, afise si un infoline dedicate posibilelor victime ale discriminarii. Principalul scop al campaniei media a fost promovarea CNCD-ului si a principiilor non-discriminatorii. Desi in Romania sunt foarte multe categorii discriminate, am ales cinci categorii reprezentative, criteriile fiind vulnerabilitatea lor la discriminare. Astfel, campania media s-a concentrat pe: discriminarea femeilor, a romilor, discriminarea pe criterii de orientare sexuala, a persoanelor cu disabilitati si a discriminarii pe criteriu de varsta.